Certificari

Diplomă de Arhitect

Certificat Ordinul Arhitecţilor din România

Certificat Registrul Urbaniştilor din România

Atestat Ecole D’Architecture de Grenoble -Fr

Atestat Institut d’Urbanisme de Grenoble -Fr