Cred că arhitectura şi urbanismul vor avea mereu la bază cele trei principii iniţiale: utilitate, trăinicie şi frumuseţe.
Ponderea lor, în măsuri variabile, este rezultatul colaborării dintre arhitect, beneficiar şi comunitatea în care trăiesc.
Toată munca arhitectului trebuie îndreptată către găsirea echilibrului între util, trainic şi frumos, pentru a ni se descoperi nouă tuturor, cât mai multe din bucuriile esenţiale ale vieţii.